>> Startpagina > Varia >

 

Pleidooi

 

 

 

Waarom zou je in deze hoogtechnologische tijd nog Latijn studeren? De Romeinen zijn toch allang dood, hun cultuur is met hen verdwenen en hun taal ligt bedolven onder een dikke laag stof ... Niets is minder waar!

 

 

Twaalf troeven van het vak Latijn

 

1. De uitdaging

 

Latijn leren is een grote uitdaging. Je komt immers in contact met een taal die niet meer wordt gesproken en die voor de meesten ook totaal onbekend is. Misschien maakt dat de ontdekkingstocht juist zo boeiend. Toch is Latijn een taal voor doodgewone mensen, jongens en meisjes met wat gezond verstand, met veel nieuwsgierigheid en belangstelling, maar vooral met een flinke dosis doorzettingskracht. Wil jij die uitdaging aangaan?

 

2. Boeiende geschiedenis

 

Het vak Latijn houdt meer in dan alleen de taal. Minstens zo interessant is de Romeinse geschiedenis met haar talrijke bloederige oorlogen, de slavenopstand van Spartacus, de verovering van Gallië door Caesar, de beroemde keizer Augustus, de gladiatorengevechten, de wreedheden van keizer Nero ... Bovendien begint de geschiedenis van België pas met de komst van de Romeinen. Je wil toch graag te weten komen hoe dapper onze voorouders wel waren?

 

3. Goden en helden

 

Het paard van Troje, de omzwervingen van Odysseus of Aeneas, de stichting van Rome, de avontuurtjes van oppergod Zeus, de goden en godinnen met hun gaven en gebreken ... Wie kent niet die gruwelijke, spannende, ontroerende of grappige verhalen? De Romeinen en vooral de Grieken hebben ons heel wat mythen overgeleverd die jou uren lees- en luisterplezier garanderen.

 

4. Wereldliteratuur

 

In het Latijn zijn een aantal werken geschreven die vandaag nog steeds behoren tot de absolute top van de wereldliteratuur. Al die toffe verhalen uit de mythologie of roemrijke gebeurtenissen uit de Romeinse geschiedenis kun je lezen in hun oorspronkelijke taal. Wees er maar zeker van dat de Romeinen zoveel boeken hebben geschreven dat de lectuur van Latijnse teksten niet saai hoeft te zijn.

 

5. Cultuur vroeger en nu

 

De oudheid staat aan het begin van de Europese beschaving. De Romeinse cultuur heeft zo intens nagewerkt in Europa dat een enorm groot deel van de Europese cultuurproducten (beeldende kunsten, literatuur, filosofie, wetenschappen ...) erdoor werd bepaald en dat de kennis van de klassieke beschaving dikwijls noodzakelijk is om zaken uit onze eigen cultuur te begrijpen. Ook op dat vlak is de oudheid dus zeker niet dood, maar springlevend.

 

6. Verstandelijke vorming

 

In het Nederlands wordt de betekenis van een zin bepaald door de plaats van de woorden. Dat is in het Latijn niet het geval. Heel wat woorden kunnen van vorm veranderen en elke uitgang heeft zijn belang en betekenis. Op die manier brengt de studie van Latijn jou belangrijke houdingen bij zoals nauwkeurige waarneming en ontleding van gegevens. Daardoor kun je geleidelijk ook ingewikkelde denkopgaven aanpakken en oplossen. De verwerving van deze methoden is belangrijk in je verstandelijke vorming en vergemakkelijkt elke wetenschappelijke studie.

 

7. Ontwikkeling van de kritische zin

 

De inhoud van de overgeleverde Latijnse teksten is zeer verscheiden. Het is dan ook je opdracht om deze werken naar hun echte waarde te schatten. Caesar bijvoorbeeld spaart geen moeite om in zijn verslag van de Gallische oorlog zijn optreden in onze streken te rechtvaardigen, maar in hoever is hij eerlijk in zijn betogen? Door een onpartijdige benadering van de Latijnse teksten worden je gezond denkvermogen en je kritische zin bevorderd.

 

8. Creatieve taalvaardigheid

 

In een Latijnse zin hebben de woorden een andere plaats dan in het Nederlands. De Latijnse lectuur- en vertalingslessen zijn dan ook gericht op een creatieve taalvaardigheid. Om een Latijnse tekst in het Nederlands te vertalen moet er immers iets nieuws geproduceerd worden. Latijn studeren is dus productief en creatief leren werken met taal en bevordert de omgang met taal in het algemeen. Omdat bij de vertaling van een Latijnse tekst veel aandacht wordt besteed aan het gebruik van correct Nederlands, bevordert de studie van Latijn ook de kennis van de moedertaal op het vlak van woordenschat, spraakkunst en spelling. Latijn leren en tegelijkertijd je eigen taal inoefenen: is dat niet mooi meegenomen?

 

9. Moderne talen

 

Latijn studeren is voor een Europeaan een uitstekend middel om andere Europese talen te leren. Door hun veroveringspolitiek ligt de taal van de Romeinen immers aan de basis van alle Romaanse talen (Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Roemeens). Ook in Germaanse talen zoals het Nederlands zijn er talrijke (zelfs alledaagse) woorden die stamverwant zijn met Latijnse of die uiteindelijk uit het Latijn zijn afgeleid, ook al zou je dat op het eerste gezicht niet vermoeden. In zeer veel gevallen is de kennis van het Latijnse basiswoord dus een vertrekpunt van waaruit woorden in andere talen gemakkelijker kunnen worden begrepen en vlugger geleerd. Kennis van Latijn kan dus een grote hulp zijn voor de studie van moderne talen. Dikwijls kan iemand die Latijn kent ook de betekenis van een moeilijk Nederlands woord achterhalen zonder het ooit te hebben geleerd.

 

10. Levend Latijn

 

Latijn is zeker geen dode taal. Alle dieren, planten, lichaamsdelen, ziekten ... hebben een Latijnse wetenschappelijke benaming. Ook in gerechtelijke taal worden nog steeds veel Latijnse begrippen gebruikt. Wie later denkt aan wetenschappelijke studies of aan een loopbaan als advocaat, heeft met zijn kennis van Latijn zeker een voordeel. Bovendien worden ook in het Nederlands nog allerlei Latijnse afkortingen en uitdrukkingen gebruikt.

 

11. Voorbereiding op hogere studies

 

Latijn biedt een uitstekende voorbereiding op hoger onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen die tijdens hun middelbare studies Latijn hebben geleerd, grotere slaagkansen hebben aan de hogeschool of universiteit. Weliswaar hebben deze leerlingen de intellectuele mogelijkheden en zitten ze op school meestal in een goede klas, maar door hun studie van Latijn hebben ze met volharding leren werken en een aantal vaardigheden aangeleerd die hun van groot nut zijn bij hun verdere studieloopbaan.

 

12. Iets moeilijker gaat ook

 

Nu je dit alles hebt gelezen, zit je waarschijnlijk nog met één vraag: is Latijn dan niet moeilijk? Zeggen dat het doodeenvoudig is, zou niet echt eerlijk zijn, maar in de middelbare school zul je voor elk vak een inspanning moeten leveren. Iedere gemiddeld begaafde leerling kan een kennismaking met Latijn aan. Honderdduizenden jongens en meisjes zijn je immers al met succes voorgegaan op de weg die leidt naar het einddoel: teksten en verhalen kunnen lezen in het Latijn. Wat houdt je nog tegen?

 

 

 

Oudheid | Copyright © Joeri Facq